top of page

ÜLLE SAATMÄE 

Ülle Saatmäe on pärit Läänemaalt Paatsalust, kus veedab praegugi enamuse oma tekstiilidisaineri tööst Tallinnas vabaks jäävast ajast. Tihedas kokkupuutes kodukoha looduse ja taimestikuga valmivad ka suurem osa tema taimedega trükitud kangastest ja loodusfotodest. Lisaks Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunstniku ning Tallinna Ülikooli kunstiõpetaja diplomile on Saatmäel varasemast ajast ka Räpina Sovhoostehnikumi agronoomia haridus, tänu millele tal on oluliselt parem ettekujutus taimede hingeelust kui vaid nende kokkupuutekohadest tekstiiliga.
Igapäevatöös tekstiilidisainerina kasutab Ülle Saatmäe peamiselt kõrgkvaliteetseid, suurepärase disainiga tööstuslikult toodetud sisustuskangaid, sobitades neid etteantud interjööri. Teisalt on Ülle Saatmäe, eriti viimastel aastatel, hakanud intensiivsemalt tegelema tekstiilide looduslike värvidega värvimise ning taimetrükiga, seda eelkõige süvenevast huvist looduse ja jätkusuutliku elu vastu. Kuigi taimetrükk on teada-tuntud tehnika, pole see hetkel väga laialt levinud. Seda just seetõttu, et taimetrükk kui protsess on raskesti suunatav ja tulemus tihtilugu ettearvamatu. Just see paelubki Saatmäed kogu taimetrüki protsessi juures – erinevate taimede ja peitsainetega katsetades on võimalik läbi katsetuste ja pettumuste avastada midagi täiesti unikaalset.
Lisaks paelub Ülle Saatmäed ka fotograafia, eelkõige loodusfotograafia. Saatmäe pildikeel on kõike muud kui ilulev – eelkõige on see inspireeritud Eesti looduse võngetest, rõhutades looduse ilu nii nagu see tegelikult on, ilma inimesepoolse sekkumiseta. Kuigi Saatmäe loodusfotod ja taimetrükis tekstiilid on mõlemad ka omaette näitusena vaatamisväärsed, siis ühes ruumis omavahelises sümbioosis tekib neist hoopiski uus, sügavama ja tähenduslikuma sisu ja sõnumiga väljapanek. Just viimast ongi Ülle Saatmäe nii tekstiilikunstniku kui fotograafina oma tööde väljapanekutes rohkem esile toonud, püüdes neid kahte asja teineteist täiendavalt kokku panna.
Ülle Saatmäe on pärjatud aasta tekstiilikunstniku tiitliga aastal 2020.

näopilt1.png

Aasta Tekstiilikunstnik 2020

foto: Sadu-Triste Juurikas

bottom of page